top of page

วัดอรัญญิกาวาส

จังหวัดราชบุรี

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ตอนที่ 1

Wat Aranyikawat

Ratchaburi Province

Emerging Cities: Historical Sites and Artifacts 1

วัดศิลาอาสน์

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ตอนที่ 1

Wat Sila Art (Phu Phra)

Chaiyaphum Province

Emerging Cities: Historical Sites and Artifacts 1

วัดพุทธนิมิตภูค่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ตอนที่ 1

Wat Buddha Nimit Phu Khao

Kalasin Province

Emerging Cities: Historical Sites and Artifacts 1

วัดมณีวงศ์

จังหวัดนครนายก

พุทธศิลป์ ตอนที่ 1

Wat Maniwong

Nakhon Nayok Province

Emerging Cities: Buddhist Art 1

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

จังหวัดราชบุรี

พุทธศิลป์ ตอนที่ 1

Wat Luang Phor Sod Dharmmakaya Ram

Ratchaburi Province

Emerging Cities: Buddhist Art 1

วัดแก้วพิจิตร

จังหวัดปราจีนบุรี

พุทธศิลป์ ตอนที่ 1

Wat Kaew Phichit

Prachin Buri Province

Emerging Cities: Buddhist Art 1

วัดเขาชวัง

จังหวัดจันทบุรี

พุทธศิลป์ ตอนที่ 1

Wat Khao Chawang

Chanthaburi Province

Emerging Cities: Buddhist Art 1

วัดบุปผาราม

จังหวัดตราด

พุทธศิลป์ ตอนที่ 1

Wat Buppha Ram

Trat Province

Emerging Cities: Buddhist Art 1

bottom of page